Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi Cihazı Eğitimi

Topkapı Kampüsü