Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Numune Kabul Şartları

BİTAM LOGO

1.Her analiz numunesi için ilgili analiz istek formu eksiksiz doldurulmalı ve imzalanmalıdır. Ayrıca deney hizmet sözleşmesi okunmalıdır.

2.Analizi yapılacak numuneler uygun kaplarda, dökülmeyecek veya akmayacak şekilde ve içine konulduğu kaptan etkilenmeyecek bir ambalaj içerisinde getirilmeli veya gönderilmelidir. Ambalaj üzerinde numuneyi tanımlayan isim veya kod numarası mutlaka bulunmalıdır. Numuneye özgü kaplarda gönderilemeyen numuneler analiz edilmeyecektir ve bu durumda ortaya çıkan sorumluluklar analizi isteyen kişi/kuruluşa aittir.

3.Taşınım sırasında soğuk zincir gerektiren numuneler, soğuk zincir bozulmadan laboratuvara ulaştırılmalıdır.

4.Analiz numuneleri insan sağlığına ve çevreye zararlı olmamalıdır. Temas ve solunum yolu ile zehirlenmeye neden olabilecek toksik, kanserojen, patlayıcı ve radyoaktif numuneler analize kabul edilmemektedir. Şüpheli durumlarda mutlaka laboratuvar sorumlusu ile görüşülmelidir.

5.Örneğe ait özel saklama koşulları (soğuk zincir, ışık ve hava geçirmez ambalajda) Analiz İstek Formunda bildirilmelidir. Özel saklama koşulları belirtilmeyen numunelerde olabilecek yapısal bozulmalardan laboratuvarımız sorumlu tutulamaz.

6.Yapılacak analiz süresi örneklerin kabul edildiği tarihinden itibaren en fazla 15 iş günüdür. İş yoğunluğuna göre analiz süresi uzayabilir. Cihaz arızası, iş yoğunluğu vb. sebeplerle herhangi bir gecikme olması durumunda bilgilendirme yapılacaktır.

İSÜBİTAM DENEY HİZMET SÖZLEŞMESİ

1.Bu sözleşme İstinye Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı ile analizi talep eden arasındaki Hizmet Sözleşmesidir.  İstinye Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı İSÜBİTAM olarak adlandırılmıştır.

2.Deney şartlarına uygun şekilde numune alma işlemi analizi talep eden kişiye aittir.

3.Numunenin İSÜBİTAM’a kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması, ambalajlanması ve muhafazası analizi talep eden kişinin sorumluluğundadır. Bu etkenlerden dolayı deney sonuçlarında oluşacak olumsuzluklardan İSÜBİTAM sorumlu tutulamaz.

4.Numune kabul kriterlerine uygun olmayan numunelerin başvurusu İSÜBİTAM tarafından kabul edilmez.

5.Analizi talep eden kişi, numuneleri 01‘den başlayarak kodlamalı ve sıralamalıdır. Kodlama silinmeyecek şekilde numunelerin üzerine yazılmalıdır.

6.Başvuruların kabul edilebilmesi için ilgili Deney İstek Formu’nun eksiksiz olarak doldurulması ve proje yürütücüsü / yetkili kişi tarafından imzalanması gerekmektedir.

7.Deney İstek Formu’nun doldurulup imzalanmasıyla analiz talep eden kişi, deneye gönderilen numunenin (varsa) insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan ettiğini, etmediği takdirde oluşacak uygunsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.

8.Beyan edilen deney süreleri tahmini süre olup elde olmayan nedenlerden dolayı olabilecek gecikmelerden İSÜBİTAM sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen şartlardan sapma olduğunda müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir.

9.Müşteri randevulu deneylerde; randevu zamanında belirtilen laboratuvarda hazır olacağını, zorunlu olmadığı durumlarda en az bir gün önce haber vereceğini, aksi durumlarda deney ücretini ödeyeceğini taahhüt eder.

10.Müşteri tarafından iadesi talep edilen numuneler deney raporu ile birlikte iade edilir. Bu numuneler on beş gün içinde teslim alınmadığı takdirde atığa gönderilir. Deney işlemleri tamamlandıktan sonra, müşteri tarafından aksi belirtilmediği sürece saklanması mümkün olan numuneler üç ay süreyle uygun şartlarda saklanır, bu süre sonunda atığa gönderilir.

11.Her türlü kargo masrafı müşteriye aittir.

12.Deney ve hizmet ücretinin ödendiğine dair belge İSÜBİTAM’a ibraz edilmeden deney raporu düzenlenmez.

13.Müşteri, deney sonuçlarının sadece deneyi yapılan numuneye ait olduğunu, ticari bir amaçla kullanılmayacağını ve reklamlarda İSÜBİTAM adının zikredilerek ve/veya sözkonusu ürünün İSÜBİTAM tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını taahhüt eder.

14.Her deney sonucunda bir adet deney raporu düzenlenir. İlave raporlar ve farklı sonuç formatları ek ücrete tabiidir.

15.Müşterinin deney sonuçlarına itirazı durumunda yapılan deney tekrarlarında aynı sonuçların bulunması durumunda müşteriden tam hizmet bedeli tahsil edilir.

16.İSÜBİTAM’a deney talebinde bulunulan SANTEZ, KOSGEB, BAP, AB, TÜBİTAK vb. kapsamında yürütülen projelerin içerik, süre ve deney bilgileri İSÜBİTAM tarafından bilinmemekte ve takibi yapılmamaktadır. İSUBİTAM’da yapılması talep edilen deneylerin ilgili Deney İstek Formu’nda ve/veya Para Aktarma Formu’nda numarası belirtilen proje şartlarına uygunluğunun olmamasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. Süresi bitmiş proje ücretlerinin kullanılması, projede belirtilen deneyler harici olan ve proje kapsamındaymış gibi talep edilecek deney yaptırılması ve yapılan deney ile İSÜ A.Ş.’den alınacak fatura içeriğinin birbiriyle farklı olmasında doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar İSÜBİTAM tarafından tanzim edilen işbu sözleşme gereğince proje yürütücüsü ve müşterilere aittir.

 

BU FORMDA BELİRTMİŞ OLDUĞUM BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU VE İSÜBİTAM DENEY HİZMETİ SÖZLEŞMESİ’NDEKİ HÜKÜMLERİ AYNEN KABUL ETTİĞİMİ BEYAN EDERİM.

                                                                                         PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / YETKİLİ             Adı Soyadı ve İmza