Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Cihazlar

ULTRA YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ (UHPLC)

Hiqh Performance Liquid Chromatography

UHPLC

Marka: Thermo Scientific Model: Ultimate 3000 UHPLC System

 GAS KROMATOGRAFİSİ – KÜTLE SPEKTROSKOPİSİ (GC-MS)

Gas Chromatograph – Mass Spectrometry

GCMS

Marka: Thermo Scientific Model: GC-Trace 1300 / MS-ISQ QD Single Quadrupol

SIVI KROMATOGRAFİSİ-KÜTLE SPEKTROMETRESİ (LC-MS/MS)

Liquid Chromatography- Mass Spectrometry

LCMSMS

Marka: AB SCİEX   Model: 3200 QTRAP 

ATOMİK ABSORBSİYON SPEKTROMETRESİ (AAS)

Atomic Absorption Spectroscopy

AAS

Marka: Analytik-Jena Model: ZEEnit 700 P

FOURIER DÖNÜŞÜMLÜ KIZILÖTESİ SPEKTROMETRESİ (FT/IR)

Fourier Transform Infrared Spektrometry

FTIR

Marka:Jasco  Model: FT/IR 4600

UV-VİSİBLE SPEKTROFOTOMETRE (UV-Vis)

UV-Visible Spectrophotometer

UVVIS

Marka: Jasco Model: V-730 BIO

SPEKTROFLUOROMETRE

Specktrofluorometer

Florometre

Marka: Jasco  Model: FP-8300

İZOTERMAL TİTRASYON KALORİMETRESİ (ITC)

Isothermal Titration Calorimetry

ITC

Marka: Marvern Panalytical Model: MicroCal PEAQ-ITC

PARTİKÜL BOYUT ÖLÇÜM VE ZETA POTANSİYELİ ÖLÇÜM CİHAZI

Particle Size Analyzer and Zetasizer

ZETA

Marka: Marvern Panalytical Model: Zetasizer Nano ZS

NANODROP

NANO

Marka: Thermo Scientific Model: ND-One-C

VİSKOZİMETRE

Viscosimeter

VİSKO

Marka: Anton-Paar Model: ViscoQC

REFRAKTROMETRE

Refractometer

REFRAKTOMETRE

Marka: Anton-Paar Model: Abbemat 300

ULTRASANTRİFÜJ

Ultracentrifuge

metin, iç mekan, beyaz, elektronik içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Marka: Hitachi Model: CS 150 FNX