Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi Cihazı Eğitimi

Topkapı Kampüsü