Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi Cihazı Eğitimi Gerçekleştirildi.

BİTAM ve Redoks tarafından düzenlenen Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi Cihazı Eğitimi 06.12.2022 tarihinde 2B06 CoreLab' ta gerçekleştirildi.

Katılan tüm akademisyenlerimize teşekkür ederiz.