Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hakkımızda

İSÜBİTAM

  • Multidisipliner ve disiplinler arası araştırma ve geliştirme çalışmaları için merkez olmak
  • Araştırma ve geliştirme sonuçlarının ticarileştirilmesi yoluyla sosyo-ekonomik katma değer yaratmak
  • Merkezde cihazlar ve teknikler ile ilgili olarak edinilen bilgi, beceri ve deneyimin yaygınlaştırılmasını sağlamak
  • Yüksek kaliteli araştırmacıların eğitimine katkıda bulunmak